magyar
English

Cégünkről Megoldások Referenciák Elérhetőség Impresszum
Impresszum
Jogi nyilatkozat
 
Jogi nyilatkozat

FIGYELEM: Kérjük, hogy a weboldal megtekintése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket. A weboldal használatával ön kijelenti, hogy ezekkel a feltételekkel egyetért. Ha nem fogadja el az alábbi feltételeket (a továbbiakban "Feltételek"), ne használja a weboldalt!
 
1. A weboldal használata

Az Alphakat Gesellschaft für Katalytische Aufbereitungstechnologien (a továbbiakban "Alphakat") jelen weboldal megtekintését és tartalmának letöltését kizárólag privát, nem kereskedelmi használatra engedélyezi, feltéve, hogy a tartalom valamennyi másolatában az eredeti tartalomra vonatkozó valamennyi szerzői- és más tulajdonjogot feltüntetik. A weboldal tartalmát semmilyen módon nem szabad megváltoztatni. A hivatalos vagy kereskedelmi célból történő sokszorosítás, a nyilvános bemutatás, előadás, terjesztés vagy más módú használat nem engedélyezett. Jelen weboldal tartalmának más weboldalon illetve hálózati környezetben történő felhasználása tilos. Jelen weboldal tartalmát szerzői jog védi. A weboldal tartalmának bármilyen, meg nem engedett felhasználása megsértheti a szerzői-, márkajogi vagy más jogi előírásokat. Jelen Feltételek megsértésével a weboldal használatára vonatkozó jogosultsága automatikusan megszűnik. Ilyen esetben ön köteles valamennyit letöltött illetve kinyomtatott tartalmat haladéktalanul megsemmisíteni.

2. Gyártói garancia kizárása

Jelen weboldal tartalmát mindennemű gyártói garancia kizárásával tesszük közzé. Az Alphakat nem vállal felelősséget a tartalom szabványosságát, egy adott célra történő alkalmazását és a szellemi tulajdon nemlegességét illetően. Termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban az Alphakat kötelezettségvállalása kizárólag azokra a megállapodásokra terjed ki, amelyek keretében az adott termékek és szolgáltatások hozzáférhetővé válnak. Jelen weboldal tartalmát úgy alakítottuk ki, hogy az nem jelent változást ezen megállapodásokhoz képest. Az Alphakat a fentieken túlmenően semmilyen felelősséget nem vállal jelen weboldal tartalmának helyességéért és teljességéért. Az Alphakat bármikor jogosult jelen weboldal tartalmának és szolgáltatásainak vagy a weboldalon megnevezett termékek és árak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Jelen weboldal tartalma és szolgáltatásai valószínűleg nem a legújabb állapotot tükrözik. Az Alphakat nem köteles jelen weboldal tartalmát és szolgáltatásait frissíteni. Előfordulhat, hogy jelen weboldalon található bizonyos információk olyan termékekre, tervekre vagy szolgáltatásokra vonatkoznak, melyek bizonyos országokban nem hozzáférhetők. Az ön számára elérhető termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot buttenheimi irodánkkal.


3. Korlátozott felelősség

Jelen weboldalon közzétett információk felhasználása a felhasználó saját kockázatára történik. Az esetleges károkat (különösen az elmaradt nyereséget, adatvesztést illetve elmaradt termelést) illetően az Alphakat, annak beszállítói illetve jelen weboldalon esetleg megemlített harmadik személyek semmilyen felelősséget nem vállalnak. Ez a az ilyen jellegű szándék, illetve a törvény által előírt felelősség esetén nem érvényes. Amennyiben jelen weboldal illetve az azon közzétett tartalmak felhasználásából eredően önnek a saját berendezéseit vagy adatait karbantartania, javítania, kicserélnie vagy más módon korrigálnia kell, az Alphakat semmilyen ehhez kapcsolódó költséget nem vállal át.

Eladó kijelenti, hogy tudomása szerint a szabadalom jogi pontatlanságokkal, illetve a találmány technikai hibákkal nem rendelkezik. A hibáktól való teljes mentességet, valamint különösen a találmánytól függő eredményt illetően azonban felelősséget nem vállal. Mindennemű szavatossági jog és/vagy a vásárlástól való visszalépés kizárva.

4. A felhasználó által megadott adatok

Az Alphakat nem kéri, hogy ön bizalmas vagy tulajdonjog által védett információt adjon meg vagy a weboldalon közzétegyen. Valamennyi adat, információ vagy más bejegyzés (a továbbiakban "Közlés"), melyet ön jelen weboldalon közzétesz vagy hozzáférhetővé tesz, nem minősül bizalmasnak és szerzői és tulajdonjog által védettnek. Az Alphakat a Közléseket illetően semmilyen felelősséget nem vállal. Az Alphakat és megbízottjai számára megengedett, hogy a Közléseket, valamint az azokban benne foglalt adatokat, képeket, grafikákat, hanganyagokat, szövegeket és egyéb tartalmakat bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból sokszorosítsák, bemutassák, terjesszék, felvegyék és más módon felhasználják. Amennyiben a szolgáltatások vagy termékek megszerzése céljából ön személyes adatokat küld az Alphakat részére, azokat az Alphakat az online adatvédelemnek megfelelően kezeli. Jelen weboldalon fenyegető, sértő, rágalmazó, lejárató, obszcén, pornográf, erkölcstelen vagy jogellenes tartalmak rendelkezésre bocsátása, elküldése illetve ezen weboldalról való terjesztése tilos.

5. Harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozások

Jelen weboldalon esetlegesen előforduló, más vállalatok (harmadik felek) weboldalaira mutató hivatkozások kizárólag a felhasználó érdekében kerülnek elhelyezésre. Amennyiben ön egy ilyen hivatkozásra kattint, azzal az Alphakat weboldalát elhagyja. Az Alphakat nem ellenőrizte valamennyi harmadik fél weboldalát, így azokra, azok tartalmára semmilyen befolyása nincsen, értük felelősséget nem vállal. Ezen okból kifolyólag az Alphakat nem állít semmit ezekről a weboldalakról, az abban foglalt információkról, szoftverekről vagy más termékekről, illetve az ezek használatával elért eredményekről. A harmadik fél weboldalának jelen weboldalon található hivatkozásra való kattintással történő meglátogatása kizárólag a felhasználó felelősségére történik.

6. A szerzői jog megsértése okán történő kártérítési igény esetén való eljárás 

A szerzői jog megsértése miatti valamennyi panaszt és keresetet a buttenheimi irodánknak kell bejelenteni.

7. Általános feltételek

Jelen Feltételek a Német Köztársaság törvényeinek vetik alá magukat. A jogi viták a Német Köztársaságban található Bambergban lévő kereskedelmi bíróságon intézendők. Az Alphakat semmilyen kijelentést nem tesz azzal kapcsolatban, hogy jelen weboldal tartalma a Német Köztársaságon kívüli felhasználásra alkalmas-e, illetve jelen weboldal tartalmához a Német Köztársaságon kívülről történő hozzáférés megengedett-e. Ilyen jellegű hozzáférés saját szándékból és saját kockázatra történik. A bármikor érvényes helyi törvények betartásáért a felhasználó maga felel.

Az Alphakat a jelen Feltételeket bármikor frissítheti vagy megváltoztathatja. Az éppen érvényes Feltételekről való tájékozódás céljából ajánlatos ezt az oldalt alkalmanként felkeresnie, mivel minden esetben az akkori változat kötelező érvényű. Bizonyos kitételeket jelen weboldal más oldalain található jogi vagy más kitételek felülírhatják.