magyar
English

Cégünkről Megoldások Referenciák Elérhetőség Impresszum
Eljárás
Reakciós folyamat
Alkalmazás
Hatékonyság
Előnyök
Biztonság
 
Biztonság

A technológiával kapcsolatos biztonsági tudnivalók:

A biztonsági előírások elsőre talán szükségtelennek tűnnek, hiszen sem az alapanyag, sem a végtermék (dízel) nem tartozik a különösen veszélyes anyag kategóriájába, emellett maga a folyamat is 400°C alatt, nyomás nélkül zajlik le.

Mi azonban fontosnak tartjuk, hogy mindennemű esetleges veszélyhelyzetet minimálisra csökkentsünk. Úgy alakítottuk ki a berendezést, hogy olyan országokban is alkalmazható legyen a technológia, ahol nincsenek megfelelően képzett szakemberek.

A fenti technológiai elgondolás része még a műholdas kommunikációs rendszer, hogy a szervizszolgáltatás internethozzáféréssel nem rendelkező területeken is bármikor biztosan és költséghatékonyan elérhető legyen.

Az üzem energetikailag önellátó, a gyártási folyamat valamennyi lényeges paramétere felügyelhető és szabályozható. A berendezés zárt kialakítása miatt semmilyen gáz nem juthat ki. Kibocsátás mindössze a CHP dízelmotorjának kipufogójából történik. A kogenerációs erőmű az üzemeltetéshez szükséges áramot és hőt állítja elő, az ennek során keletkező távozó hőt ugyancsak hasznosítja az üzem.

A leállás és az ahhoz kapcsolódó lehűlés röviddel az energiatáplálás lekapcsolása után megtörténik, így a hőfelvétellel járó (endoterm) reakció miatt a reakciós keverék is hamar kihűl.

Ezt követően a CHP kikapcsolása nem jár különösebb következményekkel, mivel az automatikus leállási folyamat olajjal kiöblíti a berendezést, így a lehűlő műanyaghulladékok sem okozhatnak eltömődést.

A biztonsági leállítást egyidejűleg egy riasztó is jelzi a vezérlőközpontban, valamint a külső naplófile-okba is bekerül az esemény.

Az üzem újrabekapcsolása kizárólag a hiba elhárítása után és a vezérlőközpont engedélye után lehetséges. Így a szakszerűtlen javítási kísérletek miatti kezelői hibák és üzemzavarok száma minimálisra csökkenthető.

Az üzem újraindítása kb. 45 percet vesz igénybe. Mindez ugyancsak folyamatvezérelt és ellenőrzött módon történik, így az esetleges további hibák száma minimális.

 

Az alapanyagokra vonatkozó biztonsági előírások:

A berendezés garantálja, hogy a fémek teljes mértékű leválasztásra, a prionok teljes mértékben megsemmisítésre kerülnek.

Az ioncserélő katalizátorok só formában megkötik a halogéneket, a szétválasztási hőmérséklet alatt, így nem képződhet dioxin, mivel az anyag már nem tud gázhalmazállapotúvá alakulni. Fontos még, hogy a mérgezett nyersanyagok feldolgozása során a szerves anyagokból keletkező prionokat és a belső fémtartalmat ugyancsak biztonságosan megköti a katalizátor, így ezek sem jelentenek veszélyt.

Az eljárás során a nyersanyagban megtalálható szervetlen kísérőanyagok (fémszennyeződések) teljes mértékben eltávolításra kerülnek, mivel a katalizátorkristályok elnyelik azokat. A megkötött anyagok felhalmozódnak és maradványokat képeznek, ezek a feldolgozási folyamatból kikerülnek. Ezekből a maradványokból a fémek nem képesek kioldódni.

A berendezés felépítése garantálja, hogy a szétzúzott alapanyaggal bejutó fémek és fémvegyületek már a folyadékfázisban megkötésre kerülnek (az elhasznált katalizátor által), és maradványként kikerülve nem vesznek tovább részt az eljárásban.

Mivel a végtermék (dízel) a gőzfázisban alakul ki, így biztosan nem tartalmaz ilyen jellegű szennyeződéseket.

Tehát, a bevitt fémeket szabályozottan, a többi szervetlen maradékanyaggal együtt kijuttatja a rendszer. Ezek később egy elektrolízis-egységgel könnyedén különválaszthatók.

Mivel a bevitt nyersanyagok teljes mértékben összekeverednek a több mint 300°C-os reakciós olajjal, és semmilyen módon nem tudnak kijutni a rendszerből, ezért semmilyen fehérjemolekula, így prion sem kerül a levegőbe vagy a dízelbe. Ennélfogva az égetésnél ismert kibocsátás itt nem következhet be.

Mindezek ellenére be kell tartani bizonyos, a különféle nyersanyagok feldolgozására vonatkozó biztonsági előírásokat.

Ide tartoznak a berendezés zártságára vonatkozó követelmények, melyek az állandó, alacsony vákuum és a biztonsági leállítás segítségével valósulnak meg.

Ugyanígy zártnak kell lenniük az adagoló és elvezető csőrendszereknek is. Üzemzavar esetén a nagyméretű gyűjtőedények megakadályozzák, hogy bármilyen anyag a talajba kerüljön.

Más eljárásokkal ellentétben itt nem áll fenn a veszélye annak, hogy olyan, rendkívül mérgező gázok jussanak a levegőbe, mint a dioxin vagy a furán, mivel a folyamat során nem érjük el azt a hőmérsékletet, ahol ezek az anyagok egyáltalán létrejöhetnének.

Bár a folyamatvezérelt reakció, a hozzáadott nyersanyagok és a katalizátor részvételével, olajos oldatban történik, ennek ellenére a folyadék állapotát és a keringést folyamatosan figyelni kell, hogy a folyadékszint esésekor vagy valamelyik turbina meghibásodásakor az üzemet elővigyázatossági okokból le lehessen állítani.

A berendezést bőségesen elláttuk szenzorokkal, minden pillanatban legalább két mért értéknek meg kell felelnie egymásnak, ellenkező esetben automatikus biztonsági leállás történik.

Engedélyek:

Az építési, tűz- és robbanásvédelmi, munka- és egészségvédelmi dokumentumokat az érintett hatóságok számára benyújtott kérelmek céljából a gyártó az üzemeltető számára biztosítja.

A kibocsátási előírások általában nem támasztanak követelményeket, mivel csupán dízelgőz képződik, más gázok nem.

Az üzemeltetés során gázkibocsátás nem történik. A szénhidrogének katalitikus szétválasztása csak a dízel kialakulásáig történik. A turbina- és szivattyúrendszerben sem történik gázképződés. Ennélfogva a folyamat során katalitikus, gázképző kokszkristályok sem keletkeznek. A rendszer legmagasabb reakciós hőmérséklete (350°C) 70°C-kal alacsonyabb a kokszkristály képződéséhez szükséges legalacsonyabb hőmérsékletnél (420°C).